Dziękujemy za wybór naszej placówki.

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Zgłoszenie dotyczy:

Nr telefonu zgłaszającego:

Adres e-mail zgłaszającego:

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej:

Data urodzenia:

PESEL:

Wybór specjalisty:

Krótki opis problemu, którego ma dotyczyć wizyta u specjalisty:

Preferowana data i godzina wizyty:

Preferowana forma wizyty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka przesłanego za pośrednictwem strony www.provobis.com.pl dla potrzeb niezbędnych do użytku wewnętrznego Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz do celów statystycznych i celów wynikających z ustawy o systemie oświaty( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem danych osobowych moich i zgłaszanej przeze mnie osoby, której zgodę na udostępnianie jej danych osobowych posiadam  jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, KRS: 00806389, NIP: 5922278864; Regon: 384515956, będący Organem prowadzącym dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie wglądu w dane osobowe moje i mojego dziecka oraz ich poprawianie i modyfikowanie.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Rejestracja On-line

W celu rezerwacji wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim prosimy wypełnić i wysłać poniższy formularz. Po otrzymaniu wiadomości nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów i potwierdzenia terminu wizyty.

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.