Dziękujemy!

ANKIETA OCENY SZKOLENIA

 

Szanowni Państwo!

Prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższej ankiety.

Szkolenie:

Jestem:

Nauczycielem

Rodzicem

Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Wiek:

do 25 lat

26 - 49 lat

powyżej 50 lat

Stopień awansu zawodowego:

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

Nie dotyczy (rodzic)

Proszę odpowiedzieć w jakim stopniu odbyte szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?

1 - bardzo dobrze

2 - dobrze

3 - średnio

4 - wystarczająco

5 - niewystarczająco

Proszę odpowiedzieć, jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności?

1 - zdecydowanie przydatne

2 - raczej przydatne

3 - trudno powiedzieć

4 - raczej nieprzydatne

5 - zdecydowanie nieprzydatne

Proszę ocenić, w jakim stopniu zyskane informacje pogłębiły Pani/Pana wiedzę teoretyczną z omawianego na szkoleniu obszaru?

1 - zdecydowanie przydatne

2 - raczej przydatne

3 - trudno powiedzieć

4 - raczej nieprzydatne

5 - zdecydowanie nieprzydatne

Proszę odpowiedzieć, czy nabyte na szkoleniu kompetencje wykorzysta Pani/Pan w życiu zawodowym, w procesie wychowania?

1 - zdecydowanie tak

2 - raczej tak

3 - trudno powiedzieć

4 - raczej nie

5 - zdecydowanie nie

Proszę ocenić wiedzę prowadzącego i jego przygotowanie merytoryczne.

1 - bardzo dobrze

2 - dobrze

3 - średnio

4 - raczej źle

5 - źle

Proszę odpowiedzieć, jak ocenia Pani/Pan zakres prezentowanego materiału?

1 - za wąski

2 - odpowiedni

3 - za szeroki

Proszę ocenić sposób przekazywania informacji przez prowadzącego szkolenie.

1 - bardzo przystępny

2 - przystępny

3 - średni przystępny

4 - mało przystępny

5 - nieprzystępny

Proszę odpowiedzieć, jak ocenia Pani/Pan szkolenie od strony organizacyjnej?

1 - bardzo dobrze

2 - dobrze

3 - średni

4 - raczej źle

5 - źle

Proszę odpowiedzieć, jak ocenia Pani/Pan ogólną atmosferę odbytego szkolenia?

1 - bardzo dobrze

2 - dobrze

3 - średnio

4 - raczej źle

5 - źle

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.