Dziękujemy za poświęcony czas oraz opinię.

Państwa sugestie są dla nas bardzo cenne.

 

Zespół  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim.

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat pracy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "PRO VOBIS" w Starogardzie Gdańskim. Jesteśmy przekonani, że Państwa sugestie przyczynią się do rozwoju, jak również doskonalenia form i metod naszej pracy. Ankieta jest anonimowa.

1. Co skłoniło Pana/Panią do skorzystania z naszych usług:

sugestia nauczyciela

lekarz

samodzielna decyzja

sugestia znajomych

informacje zawarte na stronie internetowej

2. Jak częste są Państwa wizyty w poradni:

Jednorazowa

Klika wizyt

Stały kontakt

Regularne terapie

3. Z jakiego typu pomocy Państwo korzystacie:

Konsultacja psychologiczna

Terapia logopedyczna

Terapia pedagogiczna (dziecko z dysleksją, ADHD)

Terapia pedagogiczna (dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera)

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia ręki

Wsparcie psychologiczne/psychoterapia

Diagnoza

Inne

4. W jakiej formie zajęć Państwo uczestniczycie:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Terapia dysleksji

Terapia ADHD/ADD

Terapia zaburzeń mowy

Terapia psychologiczna/psychoterapia/wsparcie psychologiczne

Terapia zaburzeń autystycznych

Inne

5. Z pomocy jakiego specjalisty Państwo dotąd korzystali:

Psycholog

Pedagog/oligofrenopedagog

Logopeda

Socjoterapeuta

Konsultant psychoterapii

Specjalista Integracji Sensorycznej

Doradcy zawodowego

Innego specjalisty

6. Jak Państwo oceniają organizację zajęć (terminy, czas trwania, dobór specjalisty):

1

2

3

4

5

7. Jak Państwo oceniacie fachowość prowadzonych zajęć:

1

2

3

4

5

8. Które ze stwierdzeń odnoszą się do specjalisty, z którego pomocy Państwo korzystacie (można wybrać dowolną liczbę):

Kompetentny

Łatwo nawiązuje kontakt

Uważnie słucha rozmówcę

Okazuje zrozumienie dla problemu

Uprzejmy

Mówi zrozumiałym i przystępnym językiem

Przyjazny

Lubiany przez dziecko

Profesjonalista

Niekompetentny

Trudno nawiązuje kontakt

Nie słucha rozmówcy

Okazuje lekceważący stosunek dla problemu

Nieuprzejmy

Mówi bardzo skomplikowanym i niezrozumiałym językiem

Nieprzyjazny

9. Czy jesteście Państwo na bieżąco informowani o postępach dziecka:

Tak

Nie

10. Czy otrzymują Państwo zalecenia do pracy w domu:

Tak

Nie

11. Czy Państwa dziecko pracuje w oparciu o Plan Terapeutyczny (Program Terapii):

Tak

Nie

Nie wiem

12. Odnosząc się do wizyt w Poradni proszę zaznaczyć (można wybrać kilka)

jestem zadowolony/a

otrzymaliśmy wsparcie i zrozumienie, jakiego oczekiwaliśmy

wiem, że w każdej chwili mogę otrzymać dalszą pomoc

otrzymałem konkretne propozycje wsparcia

jestem zadowolony/a, ale można wprowadzić zmiany

nie jestem zadowolony/a

nie dotyczy

12.a. Proszę zaznaczyć poziom zadowolenia:

1

2

3

4

5

12.b. Proszę zaznaczyć poziom niezadowolenia:

1

2

3

4

5

13. Proszę ocenic efekty prowadzonych działań/terapii ((w skali 0-5, gdzie 0 - brak efektów, 5 - bardzo duże efekty):

0

1

2

3

4

5

14. Czy poleciliby Państwo wizytę w naszej Poradni swoim znajomym, najbliższym:

Tak

Raczej tak

Nie wiem

Raczej nie

Nie

15. Czy korzystacie Państwo ze szkoleń, które organizuje nasza Poradnia:

Tak

Nie

16: Jakie szkolenia dla rodziców spotkałyby się z Państwa zainteresowaniem (prosze wpisać ogólny temat, np. dot. rozwoju dziecka; wypisać w punktach):

17. Czy czujecie się Państwo częścią społeczności rodziców i specjalistów Poradni:

Tak

Nie

18. Prosimy o sugestie, które mogą usprawnić i udoskonalić naszą pracę, ewentualnie czego oczekiwalibyście Państwo w nowym roku szkolnym:

19. Czy korzystacie Państwo z informacji zawartych na stronie internetowej www.provobis.com.pl?:

Bardzo Często

Często

Okazjonalnie

Czasami

Nie korzystam

20. Proszę ocenić stronę internetową Poradni:

0

1

2

3

4

5

21. Proszę ocenić zaangażowanie i postawę specjalisty/specjalistów Poradni, z którymi jesteście Państwo w kontakcie - konsultacje, terapie itp. (0 - małe zaangażowanie, 5 - bardzo wysokie)

0

1

2

3

4

5

22. Czy specjalista/specjaliści, z którym/którymi Państwo współpracujecie omawia/ją efekty prowadzonych działań:

Tak

Czasami

Muszę o to prosić

Nie

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ANKIETA ZADOWOLENIA Z USŁUG

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.