PORADNIA LOGOPEDYCZNA

W tym zakresie w Poradni prowadzone są : badania, konsultacje, opiniowanie, terapie i poradnictwo. Prowadzone są zajęcia wczesnej interwencji logopedycznej, a także zajęcia z wykorzystaniem terapii neurotaktylnej.

Opiniowanie logopedyczne

-Zakres kompetencji językowo-artykulacyjny i rozumienia mowy

- badanie funkcji oddychania

- badanie sprawności narządów artykulacyjnych

- orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej

- badanie słuchu fonemowego

- badanie lateralizacji

- sprawdzenie nadawania i rozumienia mowy

- badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej

-Dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa

-Autyzm, zespół Aspergera

-ADHD/ADD

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.