W tym dziale działalności Poradni prowadzone są:

Specjalistyczna, wieloprofilowa diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Specjalistyczna i wieloprofilowa terapia prowadzona w oparciu o indywidualnie opracowane Programy Terapii

Procedura diagnozy podzielona jest na kilka etapów, a sam proces diagnostyczny oparty jest o nowoczesne narzędzia, w tym ASRS,ADOS-2

 

DIAGNOZA

1/Zespół diagnozujący:

 1. Psycholog

 2. Pedagog/pedagog specjalny/ oligofrenopedagog

 3. Logopeda

 4. Specjalista Integracji Sensorycznej

Procedura przed badaniami

– konsultacja wstępna, kwalifikacja dziecka do badania, wpis do rejestru, wypełnienie niezbędnych dokumentów, omówienie zasad diagnozy.

Procedura diagnostyczna
1.wywiad rozwojowy

2.badanie psychologiczno

3.badanie pedagogiczne

4.badanie logopedyczne

5.badanie integracji sensorycznej

6.w miarę możliwości obserwacja dziecka

7.omówienie wyników badań

Jeśli macie Państwo nagrany filmik (do 15min.) z niepokojącymi zachowaniami dziecka warto go zabrać ze sobą. Ważne, aby przynieść kopię: książeczki zdrowia; posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, opinię z przedszkola

 

Informacja z przedszkola/ placówki – prosimy nauczyciela przedszkola o opisanie funkcjonowania dziecka w oparciu o pytania dot. aktualnego funkcjonowania dziecka na terenie placówki:

 

Funkcjonowanie społeczne.

 • Czy zna i rozumie zasady panujące w grupie?

 • Czy obserwują Państwo zachowania nieadekwatne, wskazujące na trudności w rozumieniu zasad społecznych? Jeśli tak, jakie są to zachowania, w jakich okolicznościach występują?

 • Czy dziecko spontanicznie nawiązuje relacje z rówieśnikami? W jakich sytuacjach, jak przebiegają takie interakcje? Czy w takich relacjach pomaga mu nauczyciel? Jak dziecko wtedy się zachowuje?

 • Czy jest zainteresowane innymi dziećmi? Czy obserwuje, co robią, próbuje naśladować?

Aktywność własna. Zabawa.

 • Jak wygląda zabawa spontaniczna? W jaki sposób dziecko się bawi, jakimi zabawkami?

 • Czy zabawa ma różnorodny charakter? Czy pojawiają się w niej nowe elementy, oparte na wyobraźni?

 •  Czy w zabawie dziecka obserwują Państwo skłonność do sztywnego trzymania się jednego rodzaju zabawy, według podobnego schematu (scenariusz zabawy często się powtarza)?

 • Jak wyglądają zabawy wspólne z innymi dziećmi (w parze i w grupie)? Czy spontanicznie włącza się w zabawy innych dzieci?

 

Komunikacja

 • W jaki sposób dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi oraz nauczycielami (w sytuacji w grupie oraz podczas pracy indywidualnej)?

 • Jakie pytania dziecko zadaje dorosłym oraz rówieśnikom?

 • W jakim stopniu dziecko rozumie wypowiedzi innych (polecenia kierowane do grupy, kierowane do niego indywidualnie, wypowiedzi i komentarze).

 • Czy dziecko potrafi udzielać odpowiedzi na zadawane mu pytania (dotyczące aktualnej sytuacji, preferencji i dokonania wyboru, przeczytanego tekstu)?

Ośrodek Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

w Starogardzie Gdańskim

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.