Media Społecznościowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.

Poradnia prowadzi:

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Kontakt z nami:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Jacek Ozimek

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii (World Association For Psitive Psychotherapy WAPP), specjalizuje się w psychologii poz., konsultant psychoterapii TPP (Wiesbaden Academy of Psychotherapy WIAP w Wiesbaden), socjoterapeuta (PSW). Współzałożyciel Młodzieżowego Klubu „jedynka” w Starogardzie Gdańskim. Założyciel i były przewodniczący Oddziału Terenowego nr 90 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim, jest członkiem Stowarzyszenia „Dzieci Kociewia” i „Wspólnota Polska”. Wykładowca w South Baltic Academy of Independent Theatre. Uczestnik i organizator szkoleń dot. programowania pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, psychoterapii poznawczo-behawioralnej itp. Prezes Zarządu Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim. Autor metody kształcącej umiejętność czytania dzieci z dysleksją rozwojową i zagrożonych dysleksją rozwojową: „Metoda 3- Struktur”, związany z teatrami OFF. Opracował i realizuje projekt edukacyjny „ Przestrzenie Edukacji”, opracował i zrealizował projekt szkoleniowy dla nauczycieli „Wobec Dysleksji”. Specjalista pracy nad głosem, badacz technik głosowych, uczestnik i wykładowca podczas ogólnopolskich i międzynarodowych staży artystycznych i rozwojowych. Realizował warsztat mistrzowski: „Poprzez głos do samego siebie” podczas ogólnopolskich warsztatów rozwojowo – artystycznych. Współtwórca niezależnego ruchu harcerskiego (1981-1990) , drużynowy 2 Starogardzkiej Drużyny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego w Starogardzie Gdańskim w latach 1981-1990, komendant Hufca Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 1990-1991, w latach 1988-1990 członek kapituły stopnia Harcerza Orlego i Harcerz Rzeczypospolitej niezależnego ruchu harcerskiego w Starogardzie Gdańskim, nauczyciel mianowany, w jednym z plebiscytów wybrany „Najfajniejszym belfrem w powiecie starogardzkim”

Magdalena Stachelek-Kuna

psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (poziom zaawansowany). Jest również absolwentką studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej. Ukończyła Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), która posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach w szpitalu psychiatrycznym, gdzie uczestniczyła w pracy terapeutycznej i w procesie diagnostycznym. Uczestniczyła przez 2 lata w projekcie „Włącznik- integracja i reintegracja młodzieży tczewskiej”, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego oraz prowadziła indywidualną i rodzinną terapię psychologiczną. Od 2013 roku pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim, w której oprócz indywidualnej terapii dzieci i młodzieży, zajmuje się także terapią rodzinną, diagnostyką oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci. Jest członkiem Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Pro Vobis”” w Starogardzie Gdańskim. W tej placówce jest również członkiem Zespołu Opiniującego i Zespołu Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka, jak również Ośrodka Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego oraz Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Zespołu Opiniującego Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu ASD w Starogardzie Gdańskim

Magdalena Stoppa

psycholog, pedagog, ukończyła studia kwalifikacyjne w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, absolwentka Podyplomowego Studium „Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”. Ukończyła szkolenia w zakresie podstaw psychoterapii, psychoedukacji i psychoprofilaktyki młodzieży, a także szkolenie z podstaw Interwencji Kryzysowej, przemocy domowej. Uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Praktycznej „ Neurodiagnoza i Neuroterapia-przełom w badaniach dyskalkulii”. Jest członkiem Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Pro Vobis” w Starogardzie Gdańskim, jest również członkiem Zespołu Opiniującego i Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, jak również Ośrodka Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego oraz Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Zespołu Opiniującego Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu ASD w Starogardzie Gdańskim .

Inez Kosecka

psycholog, wsparcie psychologiczne

Krzysztof Gołąbek

psycholog, seksuolog

PORADNIA PEDAGOGICZNA

Zyta Mikołajewska

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, ukończyła profesjonalne szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem z mutyzmem I i II etap, uczestniczyła w szkoleniach z zakresu Dobrego Startu, nauczyciel dyplomowany. W latach 1999-2001 pełniła funkcję nauczyciela doradcy kształcenia zintegrowanego, członek Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Pro Vobis” w Starogardzie Gdańskim, członek Zespołu Opiniującego i Zespołu Wczesnego Wspomagania. Członek Zespołu Opiniującego Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu ASD w Starogardzie Gdańskim.

Izabela Kotlewska

pedagog, zajęcia terapeutyczno-rozwojowe , terapia pedagogiczna

Paulina Jankowska

pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta

absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, specjalista pedagog, spec. oligofrenopedagog, arteterapeuta

Barbara Lazer

pedagog, zajęcia Integracji Sensorycznej, sensoplastyki, terapii zajęciowej

Iwona Wojewódka

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej i rewalidacji

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

Mariola Dudzińska

pedagog, logopeda

Paulina Pleskot-Rogozińska

logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista logopeda, spec. wczesnej interwencji logopedycznej

Karolina Tarnowska

Pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji, logopeda, kontynuuje edukację na kierunku neurologopedia.

PUNKTY KONSULTACYJNE

SWAROŻYN:

Magdalena Kowalska

pedagog specjalny, sp. resocjalizacji

 

Magdalena Hejnowska-Kamoń

pedagog

 

RAJKOWY:

Edyta Grzonka

pedagog

 

Katarzyna Wańczyk-Kulpińska

pedagog

Olga Stanisławska

logopeda, neurologopeda