PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

W tym zakresie w Poradni prowadzone są : badania, konsultacje, opiniowanie, terapie i poradnictwo. Prowadzone są: terapie psychologiczne, psychoterapie, terapie rodzinne i małżeńskie, a taże treningi: Uważności, Redukcji Stresu i superwizje dla nauczycieli i rodziców

Opiniowanie psychologiczne

- Poradnictwo i konsultacje psychologiczne, psychoterapia i wsparcie psychologiczne, socjoterapia

- Badania  funkcjonowania procesów poznawczych (pamięć, uwaga, koncentracja) u dzieci i młodzieży

- Badanie poziomu emocjonalnego u dzieci i młodzieży

- Badanie rozwoju fizycznego u dzieci i młodzieży

- Badanie poziomu intelektualnego

- Badanie struktury osobowości

- Badania z zakresu przyczyn niepowodzeń szkolnych

- Badanie dojrzałości szkolnej

- Badanie upośledzenia umysłowego

- Badanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

- Badanie w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

- Badanie w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii

- Badanie z zakresu zaburzeń zachowania

- Badania , poradnictwo i wsparcie  w zaburzeniach depresyjnych, lękowych

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.