Zarząd Stowarzyszenia:

Sławomira Szwarc - Prezes Zarządu

Oliwaia Leszmann - Wiceprezes Zarządu

O STOWARZYSZENIU

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osób, instytucji i wszystkich zainteresowanych rozwojem, prowadzenie wszelkich działań na rzecz rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze profilaktycznym, zdrowotnym, edukacyjnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, propagowanie idei zdrowego, godnego i świadomego życia, prowadzenie działań rozwojowych z uwzględnieniem zasad tolerancji i akceptacji społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością, działalność w zakresie dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej, jak również edukacji, edukacji osób niepełnosprawnych, działania na rzecz seniorów oraz innych osób wymagających wsparcia lub wsparcia edukacyjnego. Prowadzenie działań szkoleniowych, diagnostycznych i terapeutycznych. Prowadzenie działań, których celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działania na rzecz mniejszości. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osobowego, instytucjonalnego, społecznego i każdego działania na rzecz rozwoju osób i instytucji.

 

ORGAN PROWADZĄCY

Organem prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "PRO VOBIS" w Starogardzie Gdańskim jest:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH"

zarejestrowane pod numerem KRS: 0000806389

z siedzibą w (83-200) Starogardzie Gdańskim

przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.