Media Społecznościowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.

Poradnia prowadzi:

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Kontakt z nami:

Do Poradni zawitał Mikołaj

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu Dorocie i Tomaszowi Pastwom za ufundowanie mikołajkowych podarunków dla naszych maluchów.

Certyfikowany Konsultant

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Nr telefonu:
Twój e-mail:
Jestem:
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu Certyfikowanego Konsultanta Poradni PRO VOBIS.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przesłanym za pośrednictwem strony
www.provobis.com.pl dla potrzeb niezbędnych do użytku wewnętrznego Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz do celów statystycznych i
celów wynikających z ustawy o systemie oświaty( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)). Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem danych osobowych moich i zgłaszanej przeze mnie osoby, której zgodę na
udostępnianie jej danych osobowych posiadam jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, KRS: 00806389, NIP: 5922278864; Regon: 384515956, będący Organem prowadzącym dla Niepublicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie wglądu w
dane osobowe moje i mojego dziecka oraz ich poprawianie i modyfikowanie.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
CERTYFIKOWANY KONSULTANT PORADNI PRO VOBIS

 

Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy naszym małym przyjaciołom i ich rodzicom, a także współpracującymi z nami osobami i instytucjom, życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych chwil w gronie najbliższych, a także pomyślności i wszelkiego dobra w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Zespół

Poradni P-P PRO VOBIS