PORADNIA PEDAGOGICZNA

W tym zakresie w Poradni prowadzone są : badania, konsultacje, opiniowanie, terapie i poradnictwo. Prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem elementów Integracji sensorycznej, a także arteterapia, Sensoplastyka, terapia ręki

Opiniowanie pedagogiczne

-Dysleksja rozwojowa

-Dyskalkulia rozwojowa

-Autyzm, zespół Aspergera

-ADHD/ADD

-Zakres kompetencji edukacyjnych

-Zakres pedagogiczny kompetencji intelektualnych i społeczno-emocjonalnych

-Zakres przygotowania do nauki w szkole

-Zakres motoryki i percepcji

-inne zależne od możliwości Poradni

Opiniowanie Integracji Sensorycznej

- nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe

- zbyt mała wrażliwość na dotyk ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe

- zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności

- problemy z koordynacją

- opóźnienia w rozwoju mowy i zdolności językowych

- opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (duża i mała motoryka)

- problemy z nauką

- niska samoocena

- kłopoty z dobrą organizacją

- kłopoty z zachowaniem

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.