Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

"PRO VOBIS"

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
"PRO VOBIS"

Mając na celu zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i psychoedukacji, niosąc pomoc w zapewnieniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym dążąc do wyrównania szans edukacyjnych uczniów potrzebujących wsparcia, a także mając na celu najwyższą wartość, jaką jest dobro dziecka, powołana została Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim, świadcząca usługi diagnostyczne, terapeutyczne oraz konsultacyjne na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

Poradnia jest niepubliczną placówką oświatową, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, obejmującą swoją działalnością obszar powiatu starogardzkiego, innych zainteresowanych.

Osobą prowadzącą poradnię jest osoba prawna działająca pod nazwą Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PRO VOBIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zadania Poradni

1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Poradnia prowadzi diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami, a ponadto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

3. Poradnia wspomaga inne placówki oświatowe w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Do zadań Poradni należy w szczególności:

a) diagnoza i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz inne w zakresie możliwości Poradni oraz zapotrzebowania ze strony dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli;

b) udziela pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w nauce oraz pomocy merytorycznej i prawno-organizacyjnej rodzicom i nauczycielom tych dzieci;

c) diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami;

d) rozpowszechnianie wśród rodziców, nauczycieli i dzieci wiedzy na temat dysleksji i innych problemów szkolnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi;

e) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

f) prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

g) prowadzenie psychoterapii i wsparcia psychologicznego,

h) prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów.

Organy Poradni

1. Organami Poradni są:

a) Kolegium Diagnoz i Terapii,

b) Przewodniczący Kolegium Diagnoz i Terapii.

2. W ramach Poradni może zostać utworzony dodatkowy organ w postaci Rady Rodziców, która reprezentuje dzieci i młodzież korzystającą z usług Poradni, a także ich rodziców. Rada Rodziców może występować do osoby prowadzącej, Prezesa Zarządu osoby prowadzącej oraz organów Poradni z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Poradni.

3. Czynności i zadania, które nie zostały zastrzeżone w statucie dla organów poradni, podejmowane są przez Prezesa Zarządu osoby prowadzącej.

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem