Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

"PRO VOBIS"

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
"PRO VOBIS"

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim jest instytucją działająca od roku szkolnego 2010/2011, kiedy to dokonano wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych[1], co jest zgodne z postanowieniami Ustawy o systemie oświaty[2]. Na tej podstawie Poradnia uzyskała status placówki mającej prawo do wydawania opinii, prowadzenia konsultacji i terapii[3]. Na podstawie stosownych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej[4] Poradnia ma również prawo do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ma także prawo do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.[5]W w roku szkolnym 2015/16 Poradnia obchodziła pierwszy jubileusz - pięciolecie działalności. Był to moment na dokonanie podsumowań i analiz, a także ustalenie planu działań na kolejne lata. Pięć lat działania placówki pozwoliło na wypracowanie określonych procedur niezbędnych do realizacji diagnoz, konsultacji , terapii i szkoleń. A to w celu realizacji ustalonej Misji, która przyświeca wszelkim działaniom prowadzonym przez placówkę.Poradnia ma określoną strukturę organizacyjną. Działają tu różne poradnie posiadające ustalone zakresy kompetencji. W strukturze organizacyjnej Poradni istotną funkcję pełni powoływana każdego roku Rada Rodziców, która również posiada określone zadania, a w pracy Poradni spełnia istotną funkcję. Niezbędną rolę w pracy Poradni spełniają osoby i instytucje współpracujące. Z każdym rokiem jest ich więcej. Powoduje to, że działania specjalistyczne prowadzone w Poradni mogą być w znaczący sposób ubogacane. Ważnym obszarem pracy Poradni jest działalność edukacyjna.[6] Współpraca z uczelniami wyższymi[7] daje możliwość prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów specjalistycznych dla szerokiego grona odbiorców, do których głównie należą rodzice, nauczyciele, wychowawcy i studenci. W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy duży program szkoleniowy „Przestrzenie Edukacji”, w ramach którego prowadziliśmy szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół podstawowych.Poradnia realizuje również działalność badawczą. Do tej pory zrealizowano dwa programy badawcze, których celem była ocena zagrożenia dysleksją rozwojową uczniów klas pierwszych i drugich starogardzkich szkół podstawowych[8].[1]Wpis do Rejestru niepublicznych placówek oświatowych nr 65A  wydany przez starostę powiatu starogardzkiego
[2]Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572),
[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.),
[4] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.),
[5] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.),
[6] Poradnia wpisana jest do rejestru placówek szkoleniowych (  Dz.U.z 2013 poz.674 z późn.zm.)
[7] np. Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim; działania seminaryjne prowadzone w ramach South Baltic Academy of Independent Theatre
[8] Badanie przesiewowe Skali Ryzyka Dysleksji realizowano w roku szkolnym 2015/16
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem