Podstawa prawna

 

Podstawa prawna

Ramy prawne działania

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

"Pro Vobis"
w Starogardzie Gdańskim wyznaczają: 
 
·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572),
·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.),
·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.),
·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.),
·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.) - stosowane odpowiednio rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.) - stosowane odpowiednio w zakresie w jakim reguluje wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
opr. adw.Aleksandra Paluch
 
UPRAWNIENIA NIEPUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
na gruncie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Pro Vobis" w Starogardzie Gdańskim uprawniona jest do wydawania następujących opinii:
1/ opinie o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydawane na rzecz dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole podstawowej w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

2/ opinie o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydawane na rzecz dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i mają rozpocząć w tym roku spełnianie obowiązku szkolnego. Opinie takie mogą być również wydawane na rzecz dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 8 lat, o ile posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w stosunku do których uprzednio odroczono już obowiązek szkolny;

Podstawa prawna: art. 36 ust. 6 i art. 38 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

3/ opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Podstawa prawna: art. 127 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe
Dodatkowo w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pro Vobis" działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
Podstawa prawna: art. 127 ust. 5 ustawy Prawo oświatoweopr.adw.Aleksandra Paluch
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem