Poradnie

 

Zakres Działań

Poradnia psychologiczna

W zakresie działania Poradni Psychologicznej wpisane są : badania, terapie, konsultacje, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, poradnictwo, szkolenia, psychoedukacja.

- Opiniowanie
- Poradnictwo i konsultacje psychologiczne
- Sesje terapeutyczne - indywidualne, grupowe i rodzinne
- Badania  funkcjonowania procesów poznawczych (pamięć, uwaga, koncentracja) u dzieci i młodzieży
- Badanie poziomu emocjonalnego u dzieci i młodzieży
- Badanie rozwoju fizycznego u dzieci i młodzieży
- Badanie poziomu intelektualnego
- Badanie struktury osobowości
- Badania z zakresu przyczyn niepowodzeń szkolnych
- Badanie dojrzałości szkolnej
- Badanie upośledzenia umysłowego
- Badanie całościowych zaburzeń rozwoju: Autyzm, Zespół Aspergera i in.
- Badanie w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
- Badanie w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii
- Badanie z zakresu zaburzeń zachowania
- Badania , poradnictwo i wsparcie  w zaburzeniach depresyjnych, lękowych
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poradnia pedagogiczna

W tym obszarze prowadzone są: badania, opiniowanie, konsultacje, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, doradztwo zawodowe, szkolenia, terapia behawioralna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Istotna częścią pracy jest tu terapia pedagogiczna zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:
- inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
- z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
- z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
- o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
- z zaburzeniami mowy,
- z zaburzeniami zdolności matematycznych,
- z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Poradnia logopedyczna

W zakres działania Poradni Logopedycznej wpisane są: badania , opiniowanie, konsultacje, terapie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, szkolenia.

Badanie logopedyczne obejmuje:
- badanie funkcji oddychania
- badanie sprawności narządów artykulacyjnych
- orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
- badanie słuchu fonemowego
- badanie lateralizacji
- sprawdzenie nadawania i rozumienia mowy
- badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej

Terapia logopedyczna obejmuje:
- ćwiczenia oddechowe
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- ćwiczenia słuchowe, przede wszystkim oparte na usprawnianiu słuchu fonemowego
- ćwiczenia prawidłowej artykulacji
(etap wywoływania głoski, następnie etapy wymowy głoski w wyrazach, zdaniach, rymowankach, wierszach, dłuższych tekstach, mowie kontrolowanej i spontanicznej)
- ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia

Integracja sensoryczna 

W poradni działa również Gabinet Integracji Sensorycznej, który prowadzi terapię, badania, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, szkolenia, konsultacje. Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia.
Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Terapia ręki

W ramach poradni pedagogicznej prowadzona jest terapia ręki. Specjaliści realizujacy to działanie posiadają odpowiednie fachowe przygotowanie.

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej:
- kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji oko- ręka
- usprawnianie rozwoju grafomotoryki, chwytu pisarskiego, kreski i rysowania dziecka
- diagnoza motoryki małej
- ocena poziomu graficznego pisania, objawy dysgrafii
- ćwiczenia rozmachowe, manualne i manipulacyjne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych
- terapia czynności samoobsługowych
- terapia ręki z dzieckiem o specyficznych problemach edukacyjnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.

- techniki i ćwiczenia wspomagające naukę pisania : techniki plastyczne, graficzne, ćwiczenia na płynność ręki
- Masaż stymulacyjno- sensoryczny ręki

Terapia ręki to program stworzony do usprawniania motoryki małej czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywaniu różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych .

Terapia skierowana jest do dzieci :
- zaburzenie napięcia w obrębie kończyny górnej
- nieprawidłowa postawa ciała
- problemy z wykonywaniem codziennych czynności
- problem w zadaniach manualnych
- problemy grafomotoryczne
- zaburzenie kontroli wzrokowo - ruchowej
- problemy z koordynacją ruchową
 
Terapia ręki ma na celu:
- usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczenie wrażeń dotykowych i poznania dzięki nim różnych kształtów i struktur
- ćwiczenia z zabawa mająca na celu rozwijać sprawność ruchowa dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi
- naukę pisania

Ośrodek Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego 

Do niedawna ten obszar działalności nosił nazwę Poradnia Nerwic i Depresji. W bieżącym roku wprowadzona została nowa nazwa, ponieważ znacznie poszerza ona zakres realizowanych działań, projektów. W zakres tych działań wpisane są indywidualne konsultacje, badania, terapie, spotkania i terapie grupowe, prowadzone są również szkolenia. Ta forma pracy Poradni dotyczy wsparcia osób znajdujących się w trudnej życiowo sytuacji ( problemy nerwic, depresji), a dotyczy młodzieży i dorosłych. Wsparciem psychologicznym objęci są również rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, nieprawidłowościami rozwojowymi. Dotyczy to rodziców dzieci pozostających pod bezpośrednia opieką Poradni, jak również wszystkich zainteresowanych rodziców , prawnych opiekunów, wychowawców, nauczycieli. W pracy Ośrodka wykorzystywane są różnorodne formy i metody oddziaływań wspierających:

·         terapia poznawczo-behawioralna,
·         terapia behawioralna,
·         terapia skoncentrowana na indywidualnych zasobach,
·         terapia systemowa,
·         terapia skoncentrowana na emocjach,
·         terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,
·         transkulturowa terapia pozytywna.
·         socjoterapia
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem